Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


30 tys. zł dla rodzinnych ogrodów działkowych

Od 22 marca do 12 kwietnia będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na 2017 rok obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.

O dotację ubiegać się mogą Stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:

  1. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę przeznacza się środki w wysokości: 10 000,00 zł (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp).
  2. W zakresie transportu i łączności przeznacza się środki w wysokości: 10 000,00 z (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej).
  3. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przeznacza się środki w wysokości: 10 000,00 zł (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych).

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek, lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 22 marca do dnia 12 kwietnia br. w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. POW 10/16 (liczy się data stempla pocztowego).

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy:

  • statut wnioskodawcy,
  • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,
  • sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację
  • Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD.


Szczegółowych informacji udziela także Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 (budynek „C” pokój 9, nr tel. (44) 724-23-11 wew. 258).

Pliki do pobraniaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij