Mapa serwisu englishdeutsch

Kalendarz
Muzeum
Biblioteka
Kina, repertuar
Domy kultury
Festiwal ''A może byśmy..''<< Strona główna
 


Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz - Krzysztofikowej


Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz - Krzysztofikowej jest instytucją kulturalną samorządu terytorialnego. Jej początki sięgają 1928 roku, kiedy to decyzją Rady Miejskiej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego została powołana do życia.

Do zadań MBP należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów a także tworzenie bibliografii regionalnej.

Poprzez współdziałanie z innymi instytucjami Biblioteka uczestniczy w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa. Organizuje konkursy czytelnicze i literackie. Do stałych imprez należy m.in. Turniej Jednego Wiersza "Kobieta" a także uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Działalność oświatowa obejmuje popularyzację książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, spotkań z przedstawicielami polskiej kultury oraz ze znanymi i ciekawymi postaciami z regionu. W ramach współpracy ze środowiskiem szkolnym przeprowadzane są lekcje biblioteczne podczas których omawia się zbiory biblioteki i zasady korzystania z materiałów bibliotecznych a także wyrabia się umiejętność "poruszania się" w warsztacie informacyjno-wyszukiwawczym placówki.

Od lat prowadzona jest współpraca ze Stowarzyszeniem Amatorów Plastyków, która zaowocowała wieloma wystawami prac członków SAP.

Na mocy porozumienia z 2001 r. zawartego między Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego MBP pełni zadania biblioteki powiatowej w ramach których sprawuje nadzór merytoryczny nad placówkami bibliotecznymi w powiecie.

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej mają charakter ogólny ze szczególnym podkreśleniem nauk społecznych i humanistycznych.Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelni i na zewnątrz w wypożyczalni. Istnieje możliwość sprowadzenia książek naukowych z innych bibliotek za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.

W oparciu o tradycyjny i elektroniczny warsztat informacyjny udzielane są informacje bibliograficzne, rzeczowe i biblioteczne.

Przy czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej istnieje Punkt Biblioteczny tzw ."Książki mówionej" z którego mogą korzystać osoby niewidome i niedowidzące, którym udostępniane są zbiory kaset magnetofonowych z nagraniami literatury światowej.

Warunkiem korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Zasady korzystania ze zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników określa regulamin znajdujący się w każdej placówce MBP.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mościckiego 6
tel. 724-67-39, 725-03-38
dyrektor@biblioteka.tomaszow.maz.net.pl
czytelnia@biblioteka.tomaszow.maz.net.pl
wypozyczalnia@biblioteka.tomaszow.maz.net.pl
gromadzenie@biblioteka.tomaszow.maz.net.pl
instruktor@biblioteka.tomaszow.maz.net.pl


Oddział dla Dzieci
ul. Św. Antoniego 54
tel. 724-61-06

Filia nr 1
ul. Akacjowa 1
tel. 724-67-36

Filia nr 4
ul. Opoczyńska 22
tel. 723-15-47

Filia nr 5
ul. Koplina 5
tel. 723-72-38


© Copyright 2000-2004 Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim