Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2021-08-03

Najem lokali użytkowych na pl. Kościuszki [PRZETARG]

Do 16 sierpnia 2021 roku można składać pisemne oferty na najem  3 lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Mazowieckim w budynku przy Placu Kościuszki nr 24 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, którego część jawna odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 roku o godz.10:00,  w sali nr 22  (I piętro budynku A) Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

kamienica, chodnik, okna

Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem:

3 lokali użytkowych mieszczących się na parterze w budynku kamienicy przy Placu Kościuszki nr 24 (działka nr 128 w obr.12),o następujących powierzchniach użytkowych :

- lokal nr 1 o pow. 30,45 m2

- lokal nr 3 o pow. 49,02 m2

- lokal nr 5 o pow. 141,08 m2,

przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej np. handlowej, usługowej,  gastronomicznej lub innej.

W pomieszczeniach będących przedmiotem przetargu nie może być prowadzona działalność hazardowa (salon gier hazardowych, automaty do gier itp.), handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

 

Przyszli najemcy lokali we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązani są:

- rozprowadzić wewnątrz lokalu instalacje, o których mowa powyżej oraz zamontować
   podliczniki ,

- wykonać niezbędne prace remontowe i adaptacyjne a także modernizacyjne celem
   przystosowania lokalu do prowadzonej działalności,

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

 

Minimalna stawka czynszu miesięcznego wynosi 35,00 zł za 1 m2  powierzchni przeznaczonej do oddania w najem.

Do wyżej wymienionej stawki zostanie doliczony podatek 23% VAT. Termin płatności  czynszu do 25 każdego miesiąca przez cały okres trwania umowy. Czynsz najmu będzie aktualizowany corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od 2023 roku.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:

- zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godz. 15:30 poprzez złożenie oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dopiskiem Plac Kościuszki nr 24 lokal nr  ………..  (wpisać numer lokalu, którego dotyczy oferta). Numer lokalu zaznaczony jest na załączniku graficznym nr 1  do niniejszego ogłoszenia,

Po upływie ww. terminu dalsze oferty nie będą przyjmowane.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian lub uzupełnień w ofertach już złożonych.

Na każdy lokal składa się osobną ofertę.

 

- wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości : 1.000,00 zł  dla każdego lokalu (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości i numer lokalu będącego przedmiotem przetargu  oraz imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta,

 

Istnieje możliwość obejrzenia lokali w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
w godz. od 8:00 do 15:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu
44 724-23-11 wew. 622.

 

Ogłoszenie i regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl w zakładce nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, najmu - aktualne ogłoszenia o przetargach

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Architektury
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim telefonicznie  pod numerem 44 724 23 11 wew. 644 lub 622 lub w formie elektronicznej na adres: wgn@tomaszow-maz.pl.

 

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij