Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXXIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [TRANSMISJA]
Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  z dnia 29 października 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036”.

4 .1 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036” oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/232/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji, udzielania stypendiów sportowych oraz innych form wspierania tomaszowskiego sportu.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLVI/451/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzenia gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób
  i bagażu komunikacją autobusową na terenie gmin: Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Lubochnia, Gminy Ujazd, Gminy Wolbórz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Głównej,
  J. Popiełuszki, gen. Grota Roweckiego, Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kępa, Mireckiego, Zacisze, Nadrzecznej i Klonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/90/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na lata 2021-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2021 rok.
 15. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok.
 16. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 2. Korespondencja i sprawy różne.
 1. Zamknięcie obrad XXXXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij