Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2021-01-19

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 19.01.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dn 19.01.2021 r. do godz. 24.00 dn 19.01.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 19.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 20 tys. osób

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 19.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje obszary na terenie powiatów: tomaszowski (płn-wsch część m. Tomaszów Maz, miejscowość Luboszewy), zgierski (płn-wsch. część m. Głowno, miejscowość Kamień),

m. Skierniewice (płn. część miasta), pow. skierniewicki (miejscowości Mokra, Mokra Prawa, Miedniewice przy granicy z m. Skierniewice), łowicki (miejscowości Bełchów, Kocierzew Północny, Ostrów, tereny przy zachodniej granicy m. Łowicz), m. Łowicz (tereny wokół centrum miasta).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 45 tys. osób

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH o jeżeli jest to możliwe, zaniechaj podróżowania, o korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie, o korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, o stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska, o stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o zabezpiecz miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu, o stosuj w paleniskach wielopaliwowych paliwo powodujące jak najmniejszą emisję do powietrza, o ogranicz stosowanie ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści, śledź prognozy poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronach internetowych Inspekcji Ochrony Środowiska oraz komunikaty i ostrzeżenia z tym związane.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania: 19.01.2021 r. godz. 9:30

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 

monitoringu  jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

 

 

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/news/0

 

 

 

 

Źródło: Państwowy Monitoring Środowiska

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij