Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

 • Data opublikowania: 2022-03-24

LVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Kępa 26.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Kępa 28.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Bogusława Meca nr 15.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 108.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jana Pawła II nr 23-29.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr XLIV/324/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
  29 kwietnia 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
  na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia doraźnej kontroli.
 16. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów za 2021 rok „Tomaszów
  dla Seniorów”.
 17. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027, za okres I – XII 2021.
 18. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 19. Korespondencja i sprawy różne.

Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij