Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

LXVII sesja Rady Miejskiej [WIDEO]Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku, protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz protokołu
z LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2018 roku.
4.    Wystąpienie Wiceprezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w Łodzi i jednocześnie Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
5.    Wręczenie podziękowań radnym Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w związku z zakończeniem kadencji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2030”.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIV/431/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Józefa Bema nr 85.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Józefa Bema nr 87.  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Józefa Bema nr 89.  
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Józefa Bema nr 91.  
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Józefa Bema nr 93.  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. Józefa Bema nr 95.  
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Pod Grotami nr 64.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
17.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXI/541/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
18.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/84/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki w roku szkolnym 2018/2019.  
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Tomaszowie Mazowieckim.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zarządzonych na dzień 21 października
2018 r. wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz prezydenta miasta.
26.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
27.    Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
28.    Apel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Rady Ministrów w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim.
29.    Informacja na temat realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku.
30.    Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych
w I półroczu 2018 roku.
31.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
32.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
33.    Interpelacje i wnioski radnych.
34.    Korespondencja i sprawy różne.
35.    Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij