Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2017-03-08

Przebudowa DW 713. Od wtorku zamknięty fragment ul. Św. Antoniego [OBJAZDY, MAPY]

We wtorek (14 marca) drogowcy rozpoczną przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 713. Zamknięty zostanie fragment ul. św. Antoniego – od mostu na rzece Wolbórce do skrzyżowania z ul. Mościckiego. Wykonywane prace będą szczególnie niebezpieczne, dlatego nie możliwe jest wprowadzenie ruchu
wahadłowego.

remont

Objazdy zostaną wyznaczone ulicami: Grota Roweckiego, Spalską, Szczęśliwą oraz Szeroką, Legionów, Smugową, Graniczną, Głowackiego.

Wraz z nową organizacją ruchu ulica Tkacka będzie dwukierunkowa (zostanie zlikwidowana Strefa Płatnego Parkowania). Na ul. Farbiarskiej (od ul. Zgorzelickiej do ul. Tkackiej) ruch również będzie przebiegał w obu kierunkach, tak by możliwy był dojazd do ul. Grada. 

Nadal będzie obowiązywać - zgodnie z projektem organizacji ruchu - zamknięcie połówkowe na ul. św. Antoniego od skrzyżowania z ul. Tkacką do skrzyżowania z ul. POW.

Skanska, która jest generalnym wykonawcą odcinka w Tomaszowie Mazowieckim, wykona nie tylko nową nawierzchnię drogi, chodniki, zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe i postojowe. Inwestycja to także przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej. Powstanie nowe oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu. Nową jakość zyskają również dwa mosty: na rzece Wolbórce oraz na rzece Czarnej.

 
FOTO

Prosimy o ostrożność

Początkowo, na tym odcinku ul. św. Antoniego miał obowiązywać ruch wahadłowy, ale po wykonaniu pierwszych prac okazało się, że konieczne będzie wykonanie wykopów o ponad 4 m głębokości, co automatycznie eliminuje jakikolwiek ruch pojazdów ciężkich.
Roboty prowadzone w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie będą należeć do grupy prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na duże zagrożenie dla osób wykonujących pracę oraz dla postronnych uczestników ruchu. Dlatego też przedstawiciele firmy Skanska – wykonawcy inwestycji -  apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót.

Miasto dofinansuje rozbudowę

Radni Rady Miejskiej zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713. Miasto będzie partycypować w kosztach materiałów brukarskich, co pozwoli ujednolicić charakter dróg w centrum miasta.

Wysokość dotacji w 2016 roku wyniosła 36. 998, 40 zł, a w 2017 roku 16. 670,74 zł. Partycypacja obejmie koszty wynikające ze zmiany materiałów brukarskich (płytki betonowe, kostka granitowa) przewidzianych do wbudowania na wskazanych odcinkach ulic: Warszawskiej, Św. Antoniego i Mościckiego i dotyczyć będzie w szczególności nawierzchni chodników, opasek przy budynkach oraz zatok autobusowych.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zmiany w komunikacji miejskiej od wtorku 14 marca.

Remontowany odcinek jest strategicznym dla obecnie obowiązujących tras przejazdu i jego zamkniecie wymaga radykalnych rozwiązań celem zrealizowania najważniejszych potrzeb komunikacyjnych posiadanym przez MZK taborem.

Objazdy dla linii:

MZK

linia 2

- z kierunku Nagórzyc (szpitala) ulicami: Jerozolimska, pl. Kościuszki, al. Piłsudskiego, Legionów, Szeroka, Warszawska, ZBiEDiM,

- dla kursów w kierunku szpitala ulicami: Warszawska, Szeroka, Legionów, al. Piłsudskiego, pl. Kościuszki, Berka Joselewicza,  Jana Pawła II

Objazdy dla linii:

MZK

linia 3

- z Hallera przejazd Legionów, Barlickiego, Konstytucji 3-go Maja, Nowowiejska, B. Głowackiego; (objazd dla obu kierunków jazdy);

Objazdy dla linii:

MZK

linia 5

- z Konstytucji 3go Maja przejazd Barlickiego, Legionów, al. Piłsudskiego(dodatkowy przystanek PZM), Bema, Hallera, Mostowa, (objazd dla obu kierunków jazdy);

Objazdy dla linii:

MZK

linia 6

- z Szerokiej przejazd ulicami: Warszawska, Konstytucji 3go Maja, Nowowiejska, B. Głowackiego, Niska, Zacisze, Nowy Port, (objazd dla obu kierunków jazdy);

Objazdy dla linii:

MZK

linia 8

- w kierunku Brzustówki przejazd ulicami:  Warszawska,  Grota Roweckiego, Nowowiejska, I. Mościckiego,  św. Antoniego,

- w kierunku Starzyc z Antoniego przejazd ulicami: I. Mościckiego, Nowowiejska, Konstytucji 3 Maja, Grota Roweckiego,  Warszawska;

Objazdy dla linii:

MZK

linia 9

- w kierunku Brzustówki przejazd ulicami:  Warszawska, Konstytucji 3-go Maja, Nowowiejska, Mireckiego, Białobrzeska, dodatkowy przystanek na ul. Mireckiego (rondo),

- w kierunku Starzyc z Mireckiego przejazd ulicami: Nowowiejska, Konstytucji 3 Maja, Warszawska;

Objazdy dla linii:

MZK

linia 10

- w kierunku dworca przejazd ulicami: św. Antoniego, I. Mościckiego, Nowowiejska, (przystanek przy Konstytucji 3go Maja), Spalska,  (objazd dla obu kierunków jazdy);

Objazdy dla linii:

MZK

linia 11

- z Dąbrowskiej przejazd ulicami: Legionów, Piłsudskiego pl. Kościuszki, (nawrót) Piłsudskiego, Legionów, Szeroka, Warszawska, (objazd dla obu kierunków jazdy),

uwaga: podczas przejazdu przez pl. Kościuszki i Piłsudskiego obowiązują tylko przystanki „odwrotne” do stałego kierunku jazdy czyli jadąc w kierunku Starzyc autobus zatrzymuje się na przystankach pl. Kościuszki – Arkady i Piłsudskiego – Ciesielska, dla kursów w kierunku Dąbrowskiej obowiązują tylko przystanki pl.  Piłsudskiego przy Samochodówce i pl. Kościuszki/Panorama;

Objazdy dla linii:

MZK

linia 13

- w kierunku dworca: z pętli Dąbrowska przy Bema, Zielona, Jana Pawła II, Jerozolimska, pl. Kościuszki,  al. Piłsudskiego, Legionów, Szeroka, Warszawska, 

- w kierunku szpitala przejazd ulicami: Warszawska, Szeroka, Legionów, Piłsudskiego, B. Joselewicza, Jana Pawła II, Zielona do pętli Dąbrowska-Bema,

autobusy linii Nr 13 nie obsługują  m.in. przystanku przy pętli Smugowa, Legionów/Słowackiego, Legionów/Dąbrowska;

Objazdy dla linii:

MZK

linia 14

- z Jana Pawła II przejazd  ulicami: Jerozolimska, pl. Kościuszki, al. Piłsudskiego, Legionów, Szeroka, Warszawska;

- w kierunku Brzustówki ulicami: Warszawska, Szeroka, Legionów, al. Piłsudskiego, B. Joselewicza, Jana Pawła II;

Objazdy dla linii:

MZK

linia 19

- z E. Orzeszkowej, Barlickiego, Konstytucji 3go Maja, Nowowiejska, Mireckiego,

- z Mireckiego przejazd ulicami: Nowowiejska, Konstytucji 3 Maja, Barlickiego, E. Orzeszkowej, 

-dla kursów kończących na pl. Kościuszki:

- z E. Orzeszkowej, Legionów, al. Piłsudskiego do pl. Kościuszki,

- z Mireckiego przejazd ulicami: Nowomiejska, Konstytucji 3 Maja, Barlickiego, Legionów, Piłsudskiego (część kursów skrócona do Konstytucji 3 Maja); 

Objazdy dla linii:

MZK

linia 22

- dworzec, Główna ,Warszawska, Dz. Polskich, Zawadzka, E. Orzeszkowej, Szeroka, G. Roweckiego, Szczęśliwa, Mireckiego, Mazowiecka, św. Antoniego, B. Głowackiego, Mościckiego, św. Antoniego, Graniczna, Jana Pawła II, Zielona, Legionów, al. Piłsudskiego, pl. Kościuszki (nawrót), al. Piłsudskiego, Legionów,  Barlickiego, Warszawska, Szeroka, E. Orzeszkowej, Zawadzka, Milenijna;

linia N

- kurs o godz. 3:20 i 4:00 od św. Antoniego, B. Głowackiego, Mościckiego, św. Antoniego, Graniczna, Jana Pawła II, Zielona, Legionów, al. Piłsudskiego, pl. Kościuszki (nawrót),  al. Piłsudskiego, Legionów, Barlickiego, Warszawska,

- kurs o 23:45 w soboty 23:30 przejazd ulicami: Warszawska, Barlickiego, Legionów, al. Piłsudskiego, pl. Kościuszki (nawrót), al. Piłsudskiego, Legionów, Zielona, Jana Pawła II, Graniczna, św. Antoniego,  T. Seweryna, 14 Brygady, B. Głowackiego, Mazowiecka, Mireckiego, Szczęśliwa, Spalska, dworzec;

Tylko linie Nr 1 i 18 – b/z (pozostają ze stałymi trasami);

Na stronie internetowej MZK mapy z trasami objazdu dla poszczególnych linii.

Przystanki na czas objazdów zmiany:

1.            Przystanek nie obsługiwany  św. Antoniego (przy od moście na Wolbórce), przystanki przy ul. Mościckiego, obsługiwane  przez linie Nr 1, 8 i 10,

2.            dla linii nr 2, 11, 13 i 14 „odwrócenie” przystanków na pl. Kościuszki czyli dla kursów w kierunku Warszawskiej obowiązuje przystanek pl. Kościuszki – Arkady , dla kierunku w stronę szpitala dodatkowy przystanek pl. Kościuszki – B. Joselewicza (bez dodatkowego przystanku przy Jerozolimskiej),

3.            dodatkowe przystanki:

- ul. Warszawska naprzeciw Netto dla linii Nr 2,11, 13 14,

- ul. Mireckiego (rondo) dla linii 9 i 19,

- ul. B. Głowackiego (dom dziecka) i przy Mireckiego, dla linii Nr 3,

-  dla linii 6 dodatkowe przystanki przy Niskiej i Głowackiego przy Mireckiego,

- ul. Grota Roweckiego przy Nowowiejskiej dla linii Nr 8,

- ul. Konstytucji 3 Maja przy Nowowiejskiej dla linii Nr 3, 6 i 9,

- ul. Piłsudskiego przy Legionów (PZM) dla linii Nr 5,

- ul. Barlickiego przy Warszawskiej dla linii Nr 3, 5, 19;

4.            linia 13 nie korzysta z pętli przy Smugowej,

 

Uwaga! Poniższe kursy z dnia powszedniego zostaną zawieszone:

linia Nr 1

- z dworca godz.: 15:36,                               - z Ludwikowa godz.: 15:56,

linia Nr 6

-z Zawadzkiej godz.:                      6:35,  7:30,          13:37,   15:35,

- z Nowego  Portu  godz.:            7:04,      8:02, 14:05, 16:00,

linia Nr 8

- z Ludwikowa do Komorowa godz.: 12:48,

linia Nr 13

-z Warszawska Dz. Pol. godz.:  5:58,                       - z dworca godz.: 8:00, 14:45,

- z Smugowej godz.:      6:15, 8:25, 15:12,

lina Nr 14

 - z Brzustówki godz.: 13:52,  14:50,         - z Zawadzkiej godz.: 13:20, 14:20

linia Nr 18

- z dworca do Dąbrowy godz.: 7:12.

 

Dodatkowe kursy w niedziele i święta:

linia Nr 9

- kurs godz.: 6.10 z FM Logistic przez Milenijną, Szeroką do pętli Ludwików Jana,

- kurs godz.: 21.15 od Modrzewskiego przez Szeroką, Milenijną do FM Logistic,

 linia Nr 8

- kurs godz.: 6.45 z Ludwików Jana do Warszawska MZK (kurs powrotny),

 linia Nr 14

- kurs godz.: 20.02 z Zawadzkiej do Modrzewskiego.

 

Zmiany dotyczyć będą też innych poszczególnych kursów, szczególnie dla przystanków pośrednich, zmiany odjazdów dla przystanków podatkowych dot. m.in. kursów:

w dniu powszednim:

linia Nr 2 – godz.: 17:04 z Starzyc opóźniony na 17:10,

 linia Nr 2G - z Nagórzyc kurs z godz.: 6:52 zostanie przyspieszony na godz.: 6:42,

 linia Nr 9 z Starzyc godz.: 14:30 opóźniony na 14:35,

- kurs godz.: 5:10 z Modrzewskiego do FM Logistic przez Milenijną opóźnić o 3 min. na 5:13,

- kurs godz.: 13:13 z Ludwików Jana do FM Logistic przez Milenijną opóźnić o 3 min. na 13:16,

- kurs godz.: 21:10 z Opoczyńskiej do FM Logistic przez Milenijną opóźnić o 5 min. na 21:15,

 linia Nr 10  - kurs z dworca z godz.: 15:30 na 15:35,

- kurs z Karolinowa z godz.: 16:18 opóźniony na 16:25

 linia Nr 18 - z dworca kurs z godz.: 6:20 przyspieszony na 6:10

i kurs z godz.: 6:40 z Dąbrowy przyspieszony na 6:30.

Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij