Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - zachęcamy do głosowania

25 maja zakończył się pierwszy etap wyborów członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. W drugim etapie znalazło się 15 kandydatów, na których można głosować w dniach 1 – 10 czerwca 2016 r.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego


Kto może oddać głos:

Głosować mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji.

Podmiot oddający głos, musi mieć siedzibę rejestrową na terenie województwa łódzkiego oraz prowadzić działalność na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i na rzecz jego mieszkańców.

Jak głosować:

Głosowanie na kandydatów odbędzie się wyłącznie poprzez wypełnienie karty do głosowania. Prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez osobę/osoby uprawnione kartę (zgodnie ze statutem organizacji) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Biura Partnerstwa i Rozwoju Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w godz. 7.30 - 15.30, ul. POW 10/16, budynek A, pokój nr 18, I piętro. Kartę do głosowania można również przesłać w formie skanu na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl

Każda organizacja może zagłosować maksymalnie na pięciu kandydatów, ale z odrębnych obszarów działalności pożytku publicznego wymienionych poniżej:

 • działalność na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny,
 • działalność w zakresie kultury i sztuki,
 • działalność na rzecz seniorów,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu,
 • pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

 

Termin głosowania:

Karty do głosowania można składać w dniach 1 - 10 czerwca 2016 r. W przypadku wysłania zgłoszeń drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Głosy, które wpłyną po tym terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą rozpatrywane.

Na kogo można glosować:

Do Rady Pożytku wejdzie 10 osób spośród poniżej wymienionych kandydatów, tj. po 2 osoby z każdego obszaru działalności pożytku publicznego, które uzyskają największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

                                                                    LISTA KANDYDATÓW

                                   Obszar działalności na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny

 1. Bartłomiej Składowski - zgłoszony przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzką Komendę Hufca w Tomaszowie Maz. (opis)
 2. Monika Zadora - zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA” (opis)
 3. Maria Jendryka - zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim (opis)
 4. Monika Malczewska - zgłoszona przez Jednostkę Strzelecką 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. „LEŚNIAK” (opis)

Obszar działalności w zakresie kultury i sztuki

 1. Janusz Dziubałtowski - zgłoszony przez Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL” (opis)
 2. Zygmunt Dziedziński - zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (opis)

Obszar działalności na rzecz seniorów

 1. Jerzy Lambert - zgłoszony przez Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (opis)
 2. Alicja Orzechowska - zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim (opis)
 3. Maria Dobrakowska - zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „PASJA” (opis)
 4. Marian Pająk - zgłoszony przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim (opis)

 Obszar przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu

 1. Krystyna Pichola - zgłoszona przez Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA (opis)
 2. Robert Pietraszewski - zgłoszony przez Fundację TOMY (opis)

 Obszar pomocy społecznej i ochrony zdrowia

 1. Krystyna Rogala - zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy (opis)
 2. Agnieszka Wieczorek - zgłoszona przez Fundację Poranek (opis)
 3. Beata Wojciechowska - zgłoszona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie (opis)

 

Weryfikacja głosów:

Oceny głosów dokona komisja, powołana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w skład której wejdzie 2 przedstawicieli Prezydenta i 2 przedstawicieli organizacji wybranych z listy osób zgłoszonych do komisji konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych zlecanych w drodze otwartego konkursu ofert.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłosi na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckiego w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

 

TUTAJ POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIATa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij