Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2017-03-30

XLIII sesja Rady Miejskiej [WIDEO]


Proponowany porządek obrad

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołów z XLI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 roku oraz z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 roku.
4.    Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki za 2016 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej
na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań pn.: Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Mostowa.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
na lata 2017-2030”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, do nowego ustroju szkolnego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do składu Komitetu Rewitalizacji.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tkackiej nr 1/3.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 99 – ul. Zawadzkiej
 nr 1.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu
Kościuszki 4.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, na lata 2017 – 2018.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
16.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLI/371/2017 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w ramach procedury repatriacyjnej jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia.
17.    Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok 2016.
18.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 za 2016 rok.
19.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za rok 2016.
20.    Sprawozdanie z Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności
i Łagodzenia jej skutków na lata 2016 – 2018 za 2016 rok.
21.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim za 2016 rok.
22.    Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 za 2016 rok.
23.    Sprawozdanie z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata
2016 – 2017 „Tomaszów dla Seniorów” za 2016 rok.
24.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych
i Ich Bliskich na 2016 rok.
25.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
26.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
27.    Interpelacje i wnioski radnych.
28.    Korespondencja i sprawy różne.
29.    Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij