Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XXI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [TRANSMISJA]Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 – 2035”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LV/485/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do roku 2025 z perspektywą do 2030”.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 -2020 z perspektywą do 2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok.
 1. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2020 rok.
 1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 1. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 2. Korespondencja i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij