Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

42. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego (zapisy do 1 września)

10 września br. ulicami Tomaszowa Mazowieckiego po raz 42. zostanie przeprowadzony Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować w Biegu Głównym na dystansie 10 km. Odbędzie się również Bieg Rekreacyjny na 100- lecie Lechii.

Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972 ), Montrealu (1976 – srebrny medal) i Moskwie (1980 – złoty medal), mistrza Europy (1974 Rzym i 1978 Praga), wicemistrza świata w biegu przełajowym (1979 Limerick). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Start i meta – plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.
[UWAGA: NOWY PRZEBIEG TRASY – PATRZ MAPA W ZAŁĄCZNIKU].PROGRAM:


• 8.00 – 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;
• 9.00 – Otwarcie;
• 9.10 – Bieg Rekreacyjny na 100-lecie Lechii;
• 9.25 – Quiz z nagrodami;
• 9.40 – Bieg Główny;
• Dekoracja – po zakończeniu biegu.

UCZESTNICTWO:

• Bieg Rekreacyjny:

- w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych,
- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów),
- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni,
- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.

• Bieg Główny na 10 km:

- każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,
- na trasie Biegu Głównego będzie rozmieszczone punkty odświeżania z wodą,
- udział w biegu na dystansie 10 km (2x5 km pętla) tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego).
- w biegu na 10 km zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu dwóch godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to odpowiedzialność własną,
-pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
- podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

ZGŁOSZENIA:

• W Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłat należy dokonywać w dniu imprezy w biurze zawodów (uwaga: nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.

• Zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 1 września 2023 roku.

Link do strony z zapisami i wpłatami wpisowego:

https://zapisy.domtel-sport.pl/42-ogolnopolski-tomaszowski-bieg-im-bronislawa-malinowskiego-v9398

• Wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
• Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 8.00 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.

LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 250 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2023 roku organizator może go zwiększyć. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.

We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:

Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Niska 81
tel. 512 993 041
e-mail: azyltomaszow@poczta.onet.pl

WPISOWE:

• uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach.
• uczestnicy Biegu Głównego - 60 zł przy wpłacie dokonanej do 1 września 2023 roku.
W dniu zawodów wpisowe wynosi 80 zł
• Wpłaty na 10 km można dokonać również w dniu zawodów w Biurze Zawodów na placu Kościuszki.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Bieg Główny

• Wszyscy uczestnicy otrzymują pakiet startowy.
• Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:

1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III, IV, V miejsce;
2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III, IV, V miejsce;

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość samodzielnego wydrukowania dyplomu ze strony internetowej www.domtel-sport.pl.

• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.
• Protesty i zastrzeżenia można zgłaszać do godziny 12.30 w dniu 10 września 2023 r. Po tym terminie wszystkie protesty i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Bieg rekreacyjny na 100-lecie Lechii

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).

KLASYFIKACJA:

W Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.

W Biegu Głównym na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. kobiety i mężczyźni 16-19 lat;
2. kobiety i mężczyźni 20-29 lat;
3. kobiety i mężczyźni 30-39 lat;
4. kobiety i mężczyźni 40-49 lat;
5. kobiety i mężczyźni 50-59 lat;
6. kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.

ZASADY FINANSOWANIA:

• Koszty imprezy pokrywają Organizatorzy i częściowo uczestnicy.
• Uczestnicy biegu przybywają na własny koszt lub jednostek delegujących.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
• Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

POMIAR CZASU:

• W biegu na dystansie 10 km pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie.
• Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczony od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym.
• Trasa Biegu jest dołączona do regulaminu.
• Uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
• Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanego zadania pod nazwą: 42. Bieg im. Bronisława Malinowskiego, w tym: upubliczniania wyników, a w szczególności publikację o przebiegu zawodów, zdjęć na stronach internetowych, prasie, informacji w radio i telewizji.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu.
• Możliwe będzie złożenie depozytu. Organizator nie odpowiada na rzeczy pozostawione bez opieki.
• W Biegu Głównym, ze względu na rodzaj trasy nie przewiduje się udziału uczestników na wózkach lub rolkach.
• Dopuszcza się udział zawodników z potrzebami szczególnymi, które należy zgłosić najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2023 r.
• Dystans biegu rekreacyjnego można pokonać z uwzględnieniem swoich ograniczeń np. na wózku lub idąc.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w razie zaostrzenia stanu epidemicznego w Polsce.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w okolicach biura zawodów oraz na trasie.
• W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

Pliki do pobrania


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij