Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Efekt ekologiczny osiągnięty – dotacja bezpieczna

Efekt ekologiczny, który musieliśmy osiągnąć, by nie zwracać wielomilionowej dotacji, został osiągnięty. Do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dotarło potwierdzenie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Potwierdzenie osiągnięcia efektu
Realizacja Projektu  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowana była  ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zawarta w 2013 r. umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zobowiązywała Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

do osiągnięcia określonego efektu ekologicznego. Spółka poza wybudowaniem ponad 100 km nowej sieci kanalizacyjnej, renowacji 19 km istniejących kolektorów przesyłowych, modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy nowej przepompowni ścieków, zobowiązana była do spowodowania wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej w wysokości około 20 927 RLM  oraz spełnienia przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG  potwierdzonego przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska lub akredytowane laboratorium.

W tym celu podejmowane były intensywne działania mające na celu edukację i udzielenie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego daleko idącej pomocy dla przyspieszenia  przyłączenia swoich posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy otrzymali bezpłatnie od  ZGWK warunki techniczne przyłączenia, mapę sytuacyjno-wysokościową i projekt techniczny wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Jednocześnie Prezydent Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego wydał Zarządzenie w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o 35% wzrostu osobom, które w określonym terminie złożyły wniosek o przyłączenie.

ZGWK i Gmina Tomaszów Mazowiecki stworzyli ponadto możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę przyłącza kanalizacyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. ZGWK wystąpił dwukrotnie do WFOŚiGW z wnioskami o  udzielenie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego”. W ramach tego dofinansowania właściciel posesji mógł uzyskać do 50% kosztów wykonania przyłącza (nie więcej niż 3.000,00 zł). Z tej formy pomocy skorzystały w Tomaszowie Mazowieckim 1024 gospodarstwa w tym 3463 osoby. Gmina Tomaszów Mazowiecki złożyła również  3 wnioski o dofinansowanie  do WFOŚiGW, z którego skorzystało 566 gospodarstw w tym 2035 osób na terenie gminy. W października 2016 r. przekazane zostały Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego dla zrealizowanego projektu o wartości 21.410,95 RLM, oraz potwierdzona została przez WIOŚ jakość oczyszczonych ścieków spełniająca wymogi Dyrektywy unijnej 91/271/EWG.

W ostatnich dniach do spółki wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzające efekt ekologiczny dla przedmiotowej umowy.

Przez kolejne pięć lat efekt ekologiczny będzie monitorowany. Nadal spółka będzie pracować nad pozyskaniem kolejnych klientów korzystających z nowo wybudowanej kanalizacji.Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij