Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


LXXXIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [WIDEO]

LXXXIV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 30 listopada 2023 roku

 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LXXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2023 roku oraz protokołu z LXXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2023 roku.
 4. Złożenie ślubowania przez radną Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Panią Lidię Annę Krasoń.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXVII/526/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2040”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Leona Witolda Maya w Tomaszowie Mazowieckim do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowowiejskiej 37 stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Dębowej 9.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Słowackiego 28-30.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Hallera 15.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  pomiędzy ulicą Szeroką i ulicą Borek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXVIII/621/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach,
  dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły.
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki
  za rok szkolny 2022/2023.
 22. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 2. Korespondencja i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad LXXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij