Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Program „Czyste Powietrze” – składanie wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał porozumienie z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki. w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gmina została włączona w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu "Czyste Powietrze". 


"Czyste Powietrze" to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania (dotacja i pożyczka). Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka).Od 15 maja funkcjonują 2 progi dofinansowania 30% i 60% (od 21.10.2020)
Aby skorzystać z dofinansowania 30% należy być właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego (maksymalnie z 2 lokalami mieszkalnymi), lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz nie przekraczać 100 000 dochodu rocznie dla osoby składającej wniosek
Maksymalna kwota dofinansowania w pierwszym wariancie wynosi maksymalnie 20 000 zł i 25 000 zł, w momencie skorzystania również z fotowoltaiki. Jeśli dodatkowo skorzystamy z pompy ciepła dotacja ta wynosi maksymalnie 30 000 zł. Jeżeli beneficjent nie planuje wymiany źródła ciepła - gdyż ma ekologiczne, wtedy może starać się o maksymalnie 10 000 zł na zadania termomodernizacyjne.

W Wariancie 60% aby skorzystać z dofinansowania należy być właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego (maksymalnie z 2 lokalami mieszkalnymi), lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, oraz   przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 - 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 - 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W drugim wariancie - 60% kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 32 000 zł, oraz maksymalnie 37 000 zł dla wariantu obejmującego fotowoltaikę.
Jeżeli beneficjent posiada już źródło ciepła spełniające kryteria programu czyste powietrze, może się on starać o maksymalnie
15 000 na zadania termomodernizacyjne.
W załączniku przesyłam wzór wniosku o zaświadczeniu o dochodach, oraz wzór tego jak powinno wyglądać zaświadczenie.
Zaświadczenia o dochodach wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Właśnie tam należy składać wnioski o zaświadecznie o dochodach.

W przypadku wymiany pieca do złożenia wniosku potrzebne są:

 1. Podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, pesel, adres – wnioskodawcy oraz współwłaścicieli i współmałżonka, , telefon, adres e-mail( o ile posiadamy).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Miasta o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego - w przypadku starania się o dotacje na poziomie 60% lub PIT roczny (np. PIT 36, 37, 28, 36L, 40A) składane do Urzędu Skarbowego z potwierdzeniem wpływu - w przypadku starania się o dofinansowanie na poziomie 30%.
  W przypadku braku dochodów wymagane jest zaświadczenie zerowe z Urzędu Skarbowego dla każdego dorosłego domownika
 3. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
 4. Dokument potwierdzający inne nieopodatkowane dochody (decyzje, wyroki sądowe)
 5. Nr rachunku bankowego osoby wnioskującej oraz nazwę banku
 6. Elektroniczny nr księgi wieczystej (dokument potwierdzający własność nieruchomości)
 7. Nr ewidencyjny działki oraz obręb
 8. Powierzchnia całkowita budynku w m²
 9. Powierzchnia w m² na której prowadzona jest działalność gospodarcza
 10. Rok w którym uzyskano pozwolenie na budowę lub rok oddania budynku do użytku
 11. Źródło ciepła (jakie jest i jakie planujemy), koszt wymiany

 

W przypadku termomodernizacji dodatkowo do złożenia wniosku są potrzebne:

 1. Powierzchnia ścian w m² które chcemy ocieplić, aby wiedzieć jaka jest odpowiednia grubość termomodernizacji należy skorzystać z kalkulatora który znajduje się pod linkiem  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 2. Powierzchnia okien do wymiany w m²
 3. Powierzchnia drzwi zewnętrznych / bram garażowych do wymiany w m²

Wartości współczynników przenikania ciepła Ucmax dla przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu:

- ściany zewnętrzne powyżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];
- ściany zewnętrzne poniżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];
- dachy/stropodachy – 0,15 [W/(m2·K)];
- stropy pod poddaszem nieogrzewanym – 0,15 [W/(m2·K)];
- stropy nad piwnicą nieogrzewaną – 0,25 [W/(m2·K)];
- podłogi na gruncie – 0,30 [W/(m2·K)];
- ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – 0,30 [W/(m2·K)];  -
okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)];
- okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)];
- drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)];
- drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)].

W obu wariantach w przypadku posiadania przyłącza gazowego np. do kuchenki gazowej, wymagane jest aby źródło ciepła było w postaci pieca gazowego.

 

Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 roku. Ogólnopolski koszt programu to 103 miliardy zł.

 

Aby złożyć wniosek należy zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta, znajdującym się na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.lodz.pl/. Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku wraz z załącznikami. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić, wersja ta jest bardzo pomocna przy wypełnianiu, ponieważ ustawione są formuły, które podpowiadają o prawidłowym wypełnieniu pola. Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć rubrykę „Weryfikacja formularza” (prawy górny róg na pierwszej stronie wniosku). W przypadku błędnego wypełnienia wniosku uzyska on status: niepoprawny, błędne pola zostaną zaznaczone innym kolorem. W takiej sytuacji należy dokonać poprawy wniosku (zgodnie ze wskazówkami komunikatu) ponieważ nie kwalifikuje się do złożenia do dofinansowania. Jeżeli wniosek jest poprawny uzyska status: poprawny i automatycznie zostanie nadana mu suma kontrolna. Taki wniosek należy zapisać na dysku komputera. Następnie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta należy złożyć go na Skrzynkę podawczą PDF. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie tego samego wniosku, podpisanie go przez wnioskodawcę i złożenie do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.). Należy pamiętać by suma kontrolna wniosku złożonego na skrzynkę podawczą PDF była zgodna z sumą kontrolną wniosku złożonego w wersji papierowej. Wniosek można również złożyć elektronicznie poprzez:

 • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Rozliczenie dotacji:
Po otrzymaniu dotacji i wykonania inwestycji należy złożyć wniosek o płatność.

- Złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić maksymalnie 30 dni po ukończeniu przedsięwzięcia
- Można złożyć maksymalnie 3 wnioski o płatność częściową
- Aby złożyć wniosek o płatność należy posiadać:
1. Imienny dokument potwierdzający zezłomowania starego źródła ciepła
2. Kopie imiennych faktur dotyczących wniosku - np. zakup i montaż pieca, zakup i montaż instalacji CO i CW, itp.
3. Protokół odbioru robót - na każde zadanie powinien być oddzielny protokół.
4. Kopia etykiety energetycznej pieca
5. Kopia protokołu szczelności pieca
6. Kopia protokołu pierwszego uruchomienia
7. Kopia  karty gwarancyjnej pieca
8. W przypadku pieca na paliwo stałe (ekogroszek) należy załączyć certyfikaty pieca potwierdzające V klasę urządzenia oraz spełniające warunki eco design
9. Kartę Produktu
10. Deklarację Zgodności CE


W przypadku kopii dokumentów każda z nich musi zawierać napis "Za zgodność z oryginałem" oraz podpis osoby składającej wniosek.

W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy kontakt telefoniczny z pracownikami wyznaczonymi do obsługi programu.


Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., ul. Mościckiego 12,

tel. (44) 724 23 11 wew. 662, 652, 536

e-mail: wos@tomaszow-maz.pl

 Ważne! Pracownicy urzędu będą obsługiwali, zgodnie z zawartym porozumieniem, mieszkańców/właścicieli budynków jednorodzinnych, w tym budynków dwulokalowych, jeżeli budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych miasta Tomaszów MazReszta szczegółowych informacji: http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze,46,518.html

Pliki do pobraniaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij