Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Tomaszowianie odpracowali prawie 200 tys. zł należności czynszowych

Od 2016 roku osoby posiadające zadłużenie w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego mogą odrobić je w ramach wykonywania prac na rzecz miasta. Do tej pory ponad 70 osób odpracowało blisko 200 tys. zł przeterminowanych należności czynszowych.

FOTO

Zainteresowane osoby mają możliwość odpracowania zadłużenia zarówno w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego jak i w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta. Aby podpisać umowę o odpracowanie zadłużenia trzeba mieć ukończone 18 lat. Dług może odpracowywać osoba będąca stroną umowy najmu, osoba zajmująca zadłużone mieszkanie bez tytułu prawnego jak i inna pełnoletnia osoba wskazana przez dłużnika. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda osoby odpracowującej należność za dłużnika.

W obu przypadkach zakres prac jest podobny: sprzątanie posesji, zamiatanie, grabienie liści, drobne prace remontowe, pomoc przy opróżnianiu pustostanów lub organizowaniu miejskich wydarzeń kulturalnych.

Korzyści z przyjęcia tej formy pomocy w spłacie należności czynszowych są niemałe: zawieszenie naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie należności, zawieszenie sądowego postępowania windykacyjnego (nie jest wysyłany do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty co pozwala uniknąć dłużnikowi konieczności zapłaty wysokich kosztów sądowych i zastępstwa procesowego), zawieszenie postępowania egzekucyjnego, co wiąże się brakiem naliczania od czasu zawieszenia postępowania – wysokich opłat egzekucji komorniczej. Oczywiście, aby tak było dłużnik musi spełnić dwa warunki: realizować zawartą z TTBS umowę lub zawarty z MOPS kontrakt socjalny oraz wnosić na bieżąco opłaty za zajmowany lokal. Jeśli warunków umów nie dotrzyma, rozwiązują się one samoczynnie, a opisane wyżej postępowania odwiesza się oraz automatycznie nalicza odsetki za nieterminowe płatności.

Zainteresowanie odpracowaniem należności od ubiegłego roku utrzymuje się na tym samym poziomie. Łącznie od stycznia 2016 r. do chwili obecnej 75 osób skorzystało z możliwości zmniejszenia swojego zadłużenia, z czego: 17 pracuje do chwili obecnej, 10 odpracowało dług w całości, a z  pozostałymi osobami rozwiązano umowy z przyczyn leżących po ich stronie (np. względy zdrowotne, podjęcie pracy, niewywiązywanie się z warunków umowy). Możliwość wykonywania świadczenia zastępczego przez osobę trzecią została wykorzystana w 7 przypadkach wśród wszystkich zawartych do tej pory umów.

Od początku realizacji programu odpracowano blisko 200 tys. zł przeterminowanych należności czynszowych. Osoba z najwyższym jak dotąd zadłużeniem na około 90 tys. zł (należność główna, odsetki oraz koszty sądowe) odpracowuje w Spółce dług od początku istnienia Programu i swoją pracą spowodowała wygaszenie zobowiązania na kwotę blisko 25 tys. zł.

Dłużnik, który odpracowuje czy odpracował należność czynszową nie jest obciążony koniecznością zapłaty podatku dochodowego, ponieważ w myśl postanowień  Ustawy o podatku dochodowym świadczenie zastępcze jest świadczeniem niepieniężnym – dłużnik nie osiąga przychodu lecz zostaje zwolniony z długu w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia. 

Regulamin programu oraz wniosek o odpracowanie zadłużenia dostępne są na stronie internetowej www.ttbs.com.pl

 

 

 

 

 Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij