Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Uwaga! Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla ozonu w powietrzu


Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania (180 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.

Data wystąpienia: 13.09.2023 r. godz. 9.00


Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 13.09.2023 r. do godz. 24.00 dnia 13.09.2023 r.


Przyczyny

: Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu w godzinach popołudniowych.

Prognozowana jakość powietrza: P

rognoza na dzień 13.09.2023 r. dla maksymalnego stężenia 1-godzinnego ozonu, przygotowana na
podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu

Prognozowane na dzień 13.09.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: obszar województwa łódzkiego poza powiatem rawskim, łaskim i zduńskowolskim.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.09.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla ozonu: 2 219,4 tys. osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności


 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
  oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
  płuc),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
  krążenia (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu krążenia mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:


- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na
zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból
gardła,

Wrażliwe grupy ludności:


- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność,
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż
normalnie,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:


- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza

oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym ozonu
przyziemnego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH


o korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji
indywidualnej,
o wybieraj alternatywne sposoby przemieszczania się na
krótkich odcinkach (rower, pieszo),
o unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza,
o śledź wyniki pomiarów i prognozy poziomów stężenia ozonu
na stronie www.powietrze.gios.gov.pl oraz komunikaty i
ostrzeżenia z tym związane.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 13.09.2023 r. godz. 8.00

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2021 r. poz. 845)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości
powietrza

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Łodzi

Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/overruns/0

 

Mapa: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

Pliki do pobraniaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij