Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XCI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [WIDEO]
Proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XCI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XCI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2024 roku, protokołu
  z LXXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2024 roku oraz protokołu
  z XC nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2024 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz określenie sezonu kąpielowego.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXV/606/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wykonanej infrastruktury technicznej w formie aportu do jednoosobowej spółki komunalnej Zakład Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej
  w Tomaszowie Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/400/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach odszkodowania za wywłaszczone mienie, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Gminnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Bartosza Głowackiego 13.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Anny 15.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim
  przy ul. Warszawskiej 29-31.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia Seniorów" Moduł II na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 17. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2023.
 18. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027 za okres I – XII 2023.
 19. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
  2022 – 2024”.
 20. Sprawozdanie za rok 2023 z zakresu wspierania rodziny.
 21. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w okresie trwania
  VIII kadencji w latach 2018 – 2024.
 22. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w okresie trwania VIII kadencji w latach 2018 – 2024.
 23. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 2. Korespondencja i sprawy różne.

 

II uroczysta część sesji

kończąca VIII kadencję Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

 

 1. Wystąpienia okolicznościowe podsumowujące kadencję.
 2. Zamknięcie obrad XCI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij