Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XIII sesja Rady Miejskiej [WIDEO]


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
I część uroczysta
1. Podziękowanie zawodnikom Klubu Sportowego „Lechia” za  osiągnięcia sportowe.

II część merytoryczna
3.    Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 roku, X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  z dnia 9 kwietnia  2019 roku oraz z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2019 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/346/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2033”.
10.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LVII/508/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
11.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XXVI/253/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim.
12.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”.
13.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
14.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
15.    Korespondencja i sprawy różne.
16.    Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij