Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [TRANSMISJA]


proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIIInadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 października 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku
  od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/92/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania tomaszowskiego sportu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 21. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych
  na poprzedniej sesji.
 22. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

 

 Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij