Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2015-11-05

Program MSiT "Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych" - złóż wniosek!

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Program dedykowany jest organizacjom pozarządowym, których celem statutowym jest m.in. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17.XI.2015 r. Datą złożenia wniosku jest data osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego oraz wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków)

Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym.

Celami szczegółowymi są:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;

5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Priorytety Programu:

1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;

2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);

3. znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;

4. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;

5. udział środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;

6. udział wolontariuszy w realizacji zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MinisterstwaTa strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij